Start
Våra klubbar
Aktuellt
Historia
Mer om Karate
Träning för dig?
Tävlingsverksamhet
Ledare
Kontakt
Resultat & reportage
 

Karatehistorik

Karate är ursprungligen en stridsform som uppstod bland bondebefolkningen på den Japanska ön Okinawa, dit den kom någon gång under 1500- och 1600-talen med handels-män från Kina. Kare-te betydde då på kinesiska "kinesisk hand", vilket i japanskan senare kom att betyda " tom hand ".

Befolkningen tränade då i största hemlighet för att kunna försvara sig mot feodalherrarnas vasaller, samurajerna. Kunskapen gick ofta i arv från far till son.
Man inbegrep också användandet av vardagliga redskap, som t.ex. Bo (vandringsstav), Nunchaku(slaga), Tonfa(slaga) och Kama(skära).
Denna typ av stridskonst lever idag kvar under namnet Okinawa Kobudo.

Idag finns mer än 70 olika stilar av karate i världen och det som skiljer stilarna åt är framförallt katorna. En kata är ett koncentrerat mönster av olika offensiva och defensiva tekniker riktade mot ett antal fingerade motståndare.
Äldre karateutövare anser ofta att själva nyckeln till karate ligger i just kataträningen. Rent språkligt betyder ordet "form". Katan i sin helhet är inget man använder sig av i en kamp, men dess enskilda rörelser är hämtade från och används i verkliga situationer.
Man tränar också Kumite, fighting, som till stor del är ett tävlingsmoment.

Vår stil

Vår stil Inoue-ha tillhör Shito-ryu, som är en av de fyra ursprungliga japanska karatestilarna. Shito-Ryu Karate grundades av Kenwa Mabuni (1890-1954), en karatemästare frå den japanska ön Okinawa. Han studerade två stilar under ledning av Naha-Te (som blev Gojuryu Karate) och Shuri-Te (blev Shorinryu).


 

 

Shito- Ryu formades genom att kombinera dessa två stilars kator och tekniker. Mabuni kombinerade sedan sina mästares namn, Ankoh Itosu (Shuri-Te) och Kanryo Higaonna (Naha-Te), för att hedra dem när han utvecklade sin egen stil, Shito-Ryu,som han började lära ut när han flyttat till Osaka i Japan. Shito-ryu förgrenade sig sedan i flera underliggande stilar.

Inoue-ha är en nybildad ättling till och sprungen ur Hayashi-ha som hittills är den största och mest framstående inom Shito-ryu. Stilgrundaren Soke Hayashi avled dock år 2004, då han uppnått 9:e dan. Ett naturligt steg för vår organi-sations räkning var då att följa hans förtrogne vän och betrodde sensei Yoshimi Inoue.

Ovan: Soke Teruo Hayashi 9 dan JKF. (1924 - 2004). Grundare av Hayashi-ha och därmed förfader till stilen Inoue - ha Shito - Ryu.